Skip to content

 

Í Háaleitisskóla er fjórði hver nemandi af erlendum uppruna. Tvítyngdir nemendur eru rúmlega 120 talsins og þeir eiga 24 móðurmál og koma frá 32 löndum.

Við erum að setja á fót litla mótttökudeild sem hefur það að markmiði að gefa þessum nemendum góðan grunn í tungumálinu og íslenskri menningu svo þeir geti betur tekist á við grunnskólanám og orðið virkir þátttakendur í íslensku þjóðfélagi.

Það er verkefni okkar allra sem í skólanum störfum að styðja þessa nemendur.

Markmið mótttökuverkefnis er að:

  • veita erlendum nemendum grunn í íslensku til að geta tjáð sig, skilið námsefnið og aðlagast sem fyrst starfinu í bekknum sínum.
  • hjálpa þeim að öðlast skilning á íslensku umhverfi, menningu og samfélagi.
  • fylgjast með líðan nemenda og hjálpa þeim að finna jafnvægi milli tveggja menningarheima
  • skapa traust samband milli skóla og foreldra.

Útfærsla mótttökuverkefnis fyrir erlenda nemendur 6-10 bekkjar:

Móttökudeild er starfrækt fyrir þá nemendur sem nýfluttir eru til landsins. Veitt er  byrjendakennsla í fámennum hóp, allt að níu sinnum í viku, en þess á milli eru nemendur í sínum bekkjum. Próf verða lögð fyrir í desember, þar sem lagt verður mat á getu nemenda til að takast á við nám í almennum bekk.

Þeir nemendur sem lengra eru komnir fá sérkennslu í íslensku eftir þörfum.

Auk þess verður nýnemum boðið að fara einu sinni í mánuði í vettvangsferð til að kynnast skemmtilegum hliðum á því að búa á Íslandi. Dæmi um slíkar ferðir eru ferðir í Þjóðminjasafnið, Hafnarhúsið, RÚV, Árbæjarsafn, Omnon, KSÍ, Sjóminjasafnið, Hallgrímskirkju, Tónabær, Bókasafn Reykjavíkur, Brauð & Co og Húsdýragarðurinn.

Nemendur læra orðaforða í tengslum við vettvangsferðirnar.

Útfærsla mótttökuverkefnis fyrir foreldra erlenda nemenda 6-10 bekkjar:

Haldnir eru, eftir þörfum, sérstakir upplýsingafundir fyrir foreldra, með þjónustu túlka. Ennfremur eru foreldrar hvattir til að læra íslensku.

Mótttökuverkefnið og allir nemendur 6-10 bekkjar:

Við bjóðum nemendum við skólann að aðstoða okkur við að taka vel á móti erlendum nýnemum. Þeir nemendur, sem taka þátt í verkefninu, hjálpa erlendu nemendunum að rata í skólanum, að vera með í frímínútum og jafnvel skipuleggja eina samverustund eftir skóla.

Í skólanum okkar er bæði alþjóðlegur hópur starfsfólks og nemenda.

Starfsfólk og nemendur Háaleitisskóla eru stolt af fjölbreytileika nemenda- og starfsmannahópsins.

Í Móttökuáætlun Háaleitisskóla er gerð sérstök grein fyrir móttöku nemenda af erlendum uppruna, samskiptum skólans við foreldra þeirra og aðkomu Foreldrafélags skólansað fræðslu og þátttöku foreldra þeirra í foreldrastarfi í skólanum.

Nemendum af erlendum uppruna og foreldrum þeirra stendur til boða að nýta þjónustu túlks í viðtölum við starfsmenn skólans. Óskir um túlkaþjónustu þurfa að berast til aðstoðarskólastjóraog /eða umsjónarkennara.

Fabienne Chantal Soule stýrir nóttöku og aðlögun nýrra, erlendra nemenda á mið- og unglingastigi