Náms- og starfsráðgjafi

Í Háaleitisskóla starfar náms- og starfsráðgjafi með aðsetur á báðum starfsstöðvum. Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að standa vörð fannyum velferð allra nemenda, styðja þá og liðssinna í málum sem snerta m.a. nám og námstækni, samskipti, líðan, framhaldsnám og við starfsval. Náms- og starfsráðgjafi er bundinn þagnarskyldu nema ef upplýsingar sem fram koma í vinnu með nemandanum brjóti í bága við landslög. Þar fyrir utan eru helstu verkefni náms- og starfsráðgjafa:

  • Náms- og starfsráðgjafi styður nemendur og fjölskyldur þeirra við að finna lausn ýmissa vandamála sem upp geta komið.
  • Náms- og starfsráðgjafi er málsvari nemenda og trúnaðarmaður.
  • Náms- og starfsráðgjafi reynir að stuðla að því að öllum nemendum líði sem best í skólanum og að þeir nái sem bestum námsárangri.
  • Náms- og starfsráðgjafi vinnur að því að auka félagsþroska og samstarfshæfni nemenda.
  • Náms- og starfsráðgjafi vinnur að því að skapa gott andrúmsloft í skólanum, í samvinnu við skólastjórnendur og aðra starfsmenn.
  • Náms- og starfsráðgjafi situr kennarafundi, nemendaráðsfundi og fundi með áfallaráði. Auk þess samráðsfundi í Tónabæ og fundi hjá félögum og stofnunum sem sinna velferð barna og unglinga.
  • Náms- og starfsráðgjafi vinnur að lífsleikni- og forvarnarmálum.
  • Náms- og starfsráðgjafi aðstoðar nýja nemendur í skólanum.
  • Náms- og starfsráðgjafi veitir bæði persónulega ráðgjöf og hópráðgjöf.

Allir nemendur og foreldrar þeirra hafa greiðan aðgang að náms- og starfsráðgjafa. Það er hægt að hringja, senda tölvupóst eða koma og panta tíma. Nemendum koma ýmist að eigin frumkvæði eða fyrir milligöngu kennara, annarra starfsmanna eða foreldra. Náms- og starfsráðgjafi gefur árlega út kynningarbækling til nýrra nemenda í skólanum en bæklingurinn liggur síðan frami fyrir aðra nemendur og foreldra. Einnig er sérstakt svæði á heimasíðu skólans tileinkað náms- og starfsráðgjöf en þar er að finna ýmsar upplýsingar og leiðbeiningar til nemenda og foreldra.
Náms- og starfsráðgjafi Háaleitisskóla er This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  sími: 5708100 / 5708800.

Prenta | Netfang

© Háaleitisskóli | Álftamýri 79 Sími: 5708100 | Hvassaleiti v/Stóragerði Sími: 5708800 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.