Einhverfudeild Háaleitisskóla - Stóragerði 11

Í ágúst 2014 tók til starfa deild fyrir nemendur með einhverfu í Háaleitisskóla. Níu nemendur eru nú í deildinni, fjórir í 1. bekk, þrír í 2. bekk og tveir í 3.bekk. Heimastofa nemanda eru bekkjarstofur einhverfudeildarinnar en þeir fylgja sínum árgöngum í kennslustundir eins og geta þeirra leyfir.

Markmið deildarinnar er að veita nemendum einstaklingsmiðaða kennslu og styðja við nám nemanda í almennu skólastarfi. Deildin er ein fimm sérdeilda fyrir börn með einhverfu í grunnskólum í Reykjavík en hinar fjórar eru í Fellaskóla, Foldaskóla, Langholtsskóla og Vogaskóla. Deildin starfar samkvæmt deildarnámskrá og er hluti af skólanámskrá skólans. Sækja þarf formlega um inngöngu í deildina. Með umsókninni þarf að fylgja staðfest greining á að barnið sé með dæmigerða einhverfu. Sérstakt inntökuteymi fjallar síðan um umsóknina og tekur ákvörðun um inntöku.

Samkvæmt reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla frá því í júní 2010 er markmiðið m.a, að nemendur fái jöfn tækifæri á eigin forsendum til náms og virkrar þátttöku í grunnskólum án aðgreiningar og fái fjölbreytt nám við hæfi í hvetjandi námsumhverfi. Allir nemendur deildarinnar eru skráðir í almenna bekki og er stefnt að því að nemendur taki eins mikinn þátt í almennu skólastarfi og kostur er.

Nemendur deildarinnar hafa einstaklingsnámskrá sem unnin er af starfsfólki deildarinnar í samráði við foreldra. Haft er til hliðsjónar almenn námskrá þess aldurshóps sem nemandinn tilheyrir en auk þess er horft á getu, óskir og þarfir nemandans svo og óskir foreldra. Í einstaklingsnámsskrá koma fram bakgrunnsupplýsingar um viðkomandi nemanda, staða í námi, markmið, leiðir til að ná áætluðu markmiði, upplýsingar um skipulag kennslu í kringum nemandann og námsmat.

Í skólastarfinu er lögð áhersla á fyrirsjáanleika þannig að með hjálp sjónræns stuðning hafa nemendur yfirsýn yfir dagsskipulag og atburðarás.

Nemendur sækja frímínútur með öðrum nemendum skólans og er gæsla í höndum starfsfólks deildarinnar.

Nemendum í 1.- 4.bekk stendur til boða dvöl á frístundaheimilinu Krakkakoti eftir að skóla lýkur á daginn og eins yfir sumartímann. 

 

Starfsmenn deildarinnar eru:

Guðlaug Arnórsdóttir kennari

Hansína G. Skúladóttir þroskaþjálfi/deildarstjóri

Hlynur Atli Magnússon stuðningsfulltrúi

Ingibjörg Sandholt, þroskaþjálfi

Jóhanna Gunnarsdóttir.þroskaþjálfi

Nína Margrét Andersen þroskaþjálfi

Pedro Gunnlaugur Garcia stuðningsfulltrúi

 

Inntökureglur:

Umsóknareyðublað

Prenta | Netfang

© Háaleitisskóli | Álftamýri 79 Sími: 5708100 | Hvassaleiti v/Stóragerði Sími: 5708800 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.