Skip to content

Háaleitisskóli er heildstæður grunnskóli sem varð til við sameiningu Álftamýrarskóla og Hvassaleitisskóla. Skólinn starfar á tveimur starfsstöðvum, í Hvassaleiti þar sem eru nemendur í 1.-7. bekk og í Álftamýri en þar eru nemendur eru frá 1.-10. bekk. Nemendur sem stunda nám í Hvassaleiti sækja nám í unglingadeild í Álftamýri. Í Háaleitisskóla er nemandinn í brennidepli, líðan hans og þarfir. Stefnt er að því að nemendur njóti náms í hvetjandi umhverfi sem virkjar frumkvæði þeirra, hugvit og sköpun. Með það markmið í huga er lögð áhersla á einstaklingsmiðað nám þar sem boðið er upp á sveigjanlega náms- og kennsluhætti svo að hver og einn fái nám við sitt hæfi.

Háaleitisskóli Álftamýrir

Háaleitisskóli Hvassaleiti